De Zeventiende Eeuw. Cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief

De Zeventiende Eeuw is the peer-reviewed scholarly journal of the Werkgroep Zeventiende Eeuw (Study Group Seventeenth Century). De Zeventiende Eeuw publishes original articles on the cultural history of the seventeenth-century Northern and Southern Netherlands from an interdisciplinary perspective. Articles focus on Dutch and neo-Latin literature, art history, religion, and cultural history in the broadest sense of the word.

 -----

De redactie van De Zeventiende Eeuw stelt het op prijs van u te horen wat u van deze website vindt. Zou u deze enquête willen invullen? Het kost u ongeveer vijf minuten. Uw antwoorden worden uiteraard vertrouwelijk en anoniem behandeld. Dank vast voor uw medewerking!

The editors of De Zeventiende Eeuw would very much like to know what you think of this website. You can help us by filling in the questionnaire. This will take about five minutes. Naturally, your responses will be kept confidential and anonymous. Thank you in advance for your cooperation!

Announcements

 

Call for Papers: International Conference on Art and Science in the Early Modern Low Countries

 
Vooruitlopend op een toekomstige tentoonstelling in het Rijksmuseum over kunst en wetenschap in de vroegmoderne Nederlanden (ca 1550-1730) organiseren het Rijksmuseum en Huygens ING een tweedaags congres in september 2015. Meer informatie vindt u in de call for papers.  
Posted: 2015-01-11
 
More Announcements...

Vol 30, No 1 (2014)

Table of Contents

Van de redactie - Editorial

Van de redactie html PDF
  1-2

Artikelen - Articles

Media en tolerantie in de Republiek der Letteren. De discussie over Isaac de La Peyrère (ca. 1596-1676) en zijn Prae-Adamitae Abstract html PDF
Dirk van Miert, Henk Nellen 3-19
Interpreting the Kosmotheoros (1698). A historiographical essay on theology and philosophy in the work of Christiaan Huygens Abstract html PDF
Joas van der Schoot 20-39
Om de eer van Haarlem. Scriverius’ verdediging van Laurens Janszoon Coster Abstract html PDF
Michiel Roscam Abbing, Pierre Tuynman 40-75
Gesprekken in Genua. Giovanni Costa over het Twaalfjarig Bestand Abstract html PDF
Cees Reijner 76-96
‘Doen an een zijden draet hingh ’t welvaert van dees Stede’. Stadsgeschiedenis en (katholieke) identiteit in P.A. Coddes toneelstuk Herdoopers anslagh op Amsterdam (1641) Abstract html PDF
Marco Prandoni 97-109

Recensies - Book reviews

Pit Dehing. Geld in Amsterdam. Wisselbank en wisselkoersen, 1650-1725. Hilversum, Verloren, 2012. 488 pp. ISBN 978-90-8704-311-7. € 45,00. html PDF
Christiaan van Bochove 110-112
Nina Geerdink. De sociale verankering van het dichterschap van Jan Vos (1610-1667). Hilversum, Verloren, 2012. 264 pp. ISBN 978-90-87042-279-0. € 29,00. html PDF
Sabine Muller 113-115
Donald Haks. Vaderland en vrede, 1672-1713. Publiciteit over de Nederlandse Republiek in oorlog. Hilversum, Verloren, 2013. 352 pp. ISBN 978-90-870-4337-7. €29,00. html PDF
Erica G.H. Boersma 116-118
Koen Kleijn, Ernest Kurpershoek, Shinji Otani (eds.). De grachten van Amsterdam. 400 jaar bouwen, wonen, werken en leven. Bussum, Thoth/ Kunsthistorisch Bureau D’ARTS , 2013. 464 pp. ISBN 978-90-6868-635-7. € 119,50. html PDF
Gabri van Tussenbroek 119-121
Benjamin B. Roberts. Sex and Drugs before Rock ’n’ Roll. Youth Culture and Masculinity html PDF
Herman Roodenburg 122-124
George Sanders. Het present van Staat. De gouden ketens, kettingen en medailles verleend door de Staten-Generaal, 1588-1795. Hilversum, Verloren, 2013. 682 pp. ISBN 978-90-8704-251-6. € 59,00. html PDF
Jan Pelsdonk 125-127
Sylvette Sué en Jeanine De Landtsheer (eds.) Iusti Lipsi epistolae, pars IV: 1591. Brussel, Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, 2012. 752 pp. ISBN 978-90-6569-100-2. €100,00. html PDF
Henk Nellen 128-130

Signalementen - Book notices

Wiebe Bergsma. (ed.). Enege gedenckwerdege geschiedenissen. Kroniek van de Friese militair Poppo van Burmania uit de Tachtigjarige Oorlog. (Egodocumenten, deel 29.) Hilversum, Verloren, 2012. 230 pp. ISBN 978-90-8704-304-9. € 25,00. html PDF
Raymond Fagel 131
Marion Boers. De Noord-Nederlandse kunsthandel in de eerste helft van de zeventiende eeuw. (Zeven Provinciën Reeks 31) Hilversum, Verloren, 2012. 116 pp. ISBN 978-90-87-04-288-2. € 14,00. html PDF
Claartje Rasterhoff 132
Peter Borschberg (ed.). The Memoirs and Memorials of Jacques de Coutre. Security, Trade and Society in 16th- and 17th-century Southeast Asia. Roopanjali Roy (Translation). Singapore, NUS Press, 2014. XXVIII + 453 pp. ISBN 978-9971-69-528-6. $ 58,00. html PDF
Henk Nellen 133
Jan Wim Buisman (ed.). Verlichting in Nederland 1650-1850. Vrede tussen rede en religie? Nijmegen, Vantilt, 2013. 280 pp. ISBN 9789460041501. € 22,50. html PDF
Mart Rutjes 134
Wayne Franits. The Paintings of Dirck van Baburen (ca.1592/3-1624). Catalogue Raisonné. (OCULI: Studies in the Arts of the Low Countries, vol. 13) Amsterdam, John Benjamins Publishing Company, 2013. 382 pp. ISBN 978-90-272-4965-4. € 340,00. html PDF
Julia van den Burg 135
Jeroen Giltaij. Het Grote Gouden Eeuw Boek. De Hollandse schilderkunst. Zwolle, WBOOKS, 2013. 384 pp. ISBN 978-90-6630-465-9. € 49,95. html PDF
Yvonne Bleyerveld 136
Petra Groen (ed.). De Tachtigjarige Oorlog. Van opstand naar geregelde oorlogvoering 1568-1648 (Militaire Geschiedenis van Nederland, 1.) Amsterdam, Uitgeverij Boom, 2013. 496 pp. ISBN 978-94-61050475-3. € 39,90. html PDF
Gijs Rommelse 137
Elsina Groenenboom-Draai. Oog om oog. Jan van Hoogstraten, De Coccejaanse Venus en De Bruiloft in Salomons Tempel. Twee satires uit 1698. Zoeterwoude, Astraea, 2013. 494 pp. ISBN 978-90-75179-32-3. € 24,50. (met cd-rom). html PDF
A. Agnes Sneller 138
Roeland Harms. Pamfletten en publieke opinie. Massamedia in de zeventiende eeuw. (Amsterdamse Gouden Eeuw Reeks) Amsterdam, Amsterdam University Press, 2011. 416 pp. html PDF
Ingmar Vroomen 139
Roeland Harms, Joad Raymond and Jeroen Salman. Not Dead Things. The Dissemination of Popular Print in England, Wales, Italy and the Low Countries 1500-1820. (Brill’s Library of the Written Word vol. 30.) Leiden/Boston, Brill, 2013. 328 pp. ISBN 978- 90-04 html PDF
Nina Lamal 140
Bart Leeuwenburgh. Het noodlot van een ketter. Adriaan Koerbagh, 1633-1669. Nijmegen, Vantilt, 2013. 224 pp. ISBN 978-94-6004-114-3. €19,95. html PDF
David van der Linden 141
Simon McKeown (ed.). Otto Vaenius and his Emblem Books. (Glasgow Emblem Studies, vol. 15.) Glasgow, Stirling Maxwell Centre for the Study of Word/Image Culture, 2012. XXXVI + 316 pp. ISBN 978-085-261-932-2. € 35,50. html PDF
Feike Dietz 142
Mark Meuwese. Brothers in Arms, Partners in trade: Dutch-Indigenous Alliances in the Atlantic World, 1595-1674. (Brill’s Atlantic World series, vol. 23.) Leiden/Boston, Brill, 2012. XIII + 367 pp. ISBN 978-90-04-21083-7. €129,00. html PDF
Karwan Jalal Fatah-Black 143
Michel Reinders. Printed Pandemonium. Popular Print and Politics in the Netherlands, 1650-72. (Library of the Written Word, vol. 23 / The Handpress World, vol. 17) Leiden/Boston, Brill, 2013. 271 pp. ISBN 978-90-04-24318-7. € 105,00. html PDF
Roeland Harms 144


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Support our journal

eISSN 2212-7402 - print ISSN: 0921-142x