Announcements

Call for Papers jaarcongres Werkgroep Zeventiende Eeuw

 
Op zaterdag 29 augustus 2015 vindt aan de Radboud Universiteit Nijmegen het jaarcongres van de Werkgroep Zeventiende Eeuw plaats met als thema: Uit de Europese mal. Europese hypes in de Nederlanden.  
Posted: 2015-02-17 More...
 

Call for Papers: International Conference on Art and Science in the Early Modern Low Countries

 
Vooruitlopend op een toekomstige tentoonstelling in het Rijksmuseum over kunst en wetenschap in de vroegmoderne Nederlanden (ca 1550-1730) organiseren het Rijksmuseum en Huygens ING een tweedaags congres in september 2015. Meer informatie vindt u in de call for papers.  
Posted: 2015-01-11
 

Symposium Reinerus Neuhusius

 
Op 12 december 2014 vindt in het kader van het 20e Fryske Filologekongres een symposium plaats rond Reinerus Neuhusius, de zeventiende-eeuwse rector van de Latijnse school te Harlingen.  
Posted: 2014-12-01 More...
 

Congres 'The Roots of Nationalism'

 
Op 22 en 23 januari 2015 vindt in Nijmegen het congres 'The Roots of Nationalism' plaats  
Posted: 2014-12-01 More...
 

Knowledgeable Youngsters: Youth, Media and Early Modern Knowledge Societies

 
Internationaal congres op 26 en 27 juni 2015, te Utrecht  
Posted: 2014-09-22 More...
 

Wie waagde zich nog aan het omstreden beeld? Woord, beeld en religie in vroegmodern Europa

 

Pas verschenen: Illustrated Religious Texts in the North of Europe, 1500-1800

 
Posted: 2014-09-22 More...
 

Boek over én met Jan van Hoogstratens satires uit 1698

 
Op vrijdag 22 november verschijnt van Elsina Groenenboom-Draai het boek Oog om oog.  
Posted: 2013-11-17 More...
 

Call for papers SHARP 2014

 

Het SHARP-congres 2014 zal plaatsvinden in Antwerpen onder het thema ‘Religions of the Book’. Tijdens het congres openen ook twee prestigieuze tentoonstellingen over hetzelfde thema: in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience staan Heilige Boeken in het Jodendom, het Christendom en de Islam centraal. In het Museum aan de Stroom ligt de focus op Heilige Plaatsen en de betekenis van pelgrimage binnen dezelfde drie tradities. Klik hier voor de call for papers van het congres.

 
Posted: 2013-09-26 More...
 

Tientjeslidmaatschap

 

Tientjeslidmaatschap Werkgroep Zeventiende Eeuw voor studenten

 
Posted: 2013-01-27 More...
 

Adellijke egodocumenten in Friesland uit de zeventiende eeuw

 

In de Gouden Eeuw was er in Friesland sprake van een duidelijke adelscultuur. We komen vele edelen tegen in hoge militaire en bestuurlijke functies, onder wie bijvoorbeeld de Aylva’s, de Burmania’s en de Eysinga’s. Wiebe Bergsma en Hanno Brand van de Fryske Akademy organiseren op 5 oktober een studiedag over dit onderwerp in samenwerking met de Werkgroep Adelsgeschiedenis en de Werkgroep Auto/Biografie van het Huizinga Instituut. Centraal staat de vraag welk licht egodocumenten werpen op deze Friese adelscultuur.

 
Posted: 2012-09-10 More...
 

De Zeventiende Eeuw on the World Wide Web!

 
The peer-reviewed scholarly journal of the Werkgroep Zeventiende Eeuw (Study Group Seventeenth Century) is now full text and freely available for every reader interested in the culture of the seventeenth-century Northern and Southern Netherlands. Thanks to a NWO funding, all new articles will be published in Open Access as well as in print.  
Posted: 2012-03-30 More...
 
1 - 11 of 11 Items


Support our journal

eISSN 2212-7402 - print ISSN: 0921-142x