Loopbaan en carrière in de Gouden Eeuw

Maarten Prak

Abstract


Omdat de meeste opstellen in dit themanummer een individu als uitgangspunt nemen, snijdt deze inleiding een aantal algemene punten aan. Maarten Prak pretendeert niet een algemene theorie over zeventiende-eeuwse loopbanen te presenteren, maar bespreekt een aantal kwesties die als context kunnen dienen voor de stukken die volgen. Zij kunnen helpen het daar te berde gebrachte in een wat breder verband te plaatsen


Keywords


labour market; career; social mobility; education, professionalism

Full Text:

html PDF
Support our journal

eISSN 2212-7402 - print ISSN: 0921-142x