Vol 29, No 2 (2013)

Table of Contents

Van de redactie - Editorial

Van de redactie html PDF
  145

In Memoriam

Ter nagedachtenis van Marijke Spies (1934-2013) html pdf
Eddy Grootes 146-147

Artikelen - Articles

Het vaderlands verleden in de zeventiende eeuw. Inleiding Abstract html pdf
Carolina Lenarduzzi, Judith Pollmann 148-153
Met grootvaders bloed bezegeld. Over religie en herinneringscultuur in de zeventiende-eeuwse Nederlanden Abstract html pdf
Judith Pollmann 154-175
Loyalty, bravery and female cleverness. Grotius’s maidservant and Remonstrant identity Abstract html pdf
Dirk Pfeifer 176-188
The trap of history. The States Party and the Revolt of the Netherlands, 1650-1660 Abstract html pdf
Jasper van der Steen 189-205
Willibrords wijnfles. Autorisatie en memorisatie van de contrareformatorische boodschap in Richard Verstegens Nederlantsche antiquiteyten (1613) Abstract html pdf
Coen Maas 206-227
‘In fide constans’? Politiek van herinnering in het Mechelse stadsbestuur Abstract html pdf
Bram Caers 228-246
Reconstructing the Middle Ages. Dirck van Bleyswijck’s Beschryvinge der stadt Delft and its uneasy relationship with the past Abstract html pdf
Marcin Polkowski 247-264
Op Spaanse leest geschoeid. Het verleden van de Republiek in zeventiende-eeuwse Nederlandse romans Abstract html pdf
Yolanda Rodríguez Pérez 265-282

Scriptieprijs

Scriptieprijs Werkgroep De Zeventiende Eeuw html pdf
  283


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Support our journal

eISSN 2212-7402 - print ISSN: 0921-142x