Dit nummer van De Zeventiende Eeuw bestaat voor het grootste deel uit het thema-dossier ‘Een gouden leertijd’. De hierin opgenomen artikelen vloeien voort uit het gelijknamige congres van de Werkgroep Zeventiende Eeuw. Het congres vond plaats in 2014 aan de Rijksuniversiteit Groningen, die in dat jaar haar vierhonderdjarig bestaan vierde. Het themadossier wordt ingeleid door Mirjam de Baar en Feike Dietz. Vervolgens nemen Carolina Lenarduzzi, Gwendoline de Mûelenaere en Feike Dietz lerende jongeren in uiteenlopende contexten onder de loep.

Naast het themadossier bevat dit nummer een artikel van de hand van Alisa van de Haar, de winnares van de scriptieprijs 2014. Zij ontving de prijs voor haar masterscriptie Classical, Medieval and Renaissance Studies (RuG) ‘Fearing No Bad Rumours. Rebuilding Identity after Migration in the Works of Peeter Heyns (1537–1598)’. In het op deze scriptie gebaseerde artikel beargumenteert Van de Haar dat nostalgische verbeelding van hun geboorteplaats door migranten behalve een emotioneel ook een commercieel doel diende.

Het nummer wordt afgesloten met recensies en signalementen.