Viewing Metrics for:

‘Men zou Virgilius zien opgaen in zijn’ tolck’. De functie van Vergilius in het artistiek ondernemerschap van Joost van den Vondel

Published on 14 Mar 2012.

We record metrics using Google Analytics, PLoS Lagotto and UPs Twitter Scraper.

  • Views: unique visits to the article full text.
  • Downloads: user downloads of PDF and XML.
  • Citations: citing articles in CrossRef.
  • Twitter: tweets, retweets and mentions.
  • Facebook: mentions of this article.
  • Wikipedia: citing articles in Wikipedia.

Return to Article