Vanaf nu verschijnt De Zeventiende Eeuw niet meer alleen in vertrouwde gedrukte vorm bij uitgeverij Verloren, maar publiceert Igitur het tijdschrift ook op het web: http://www.de-zeventiende-eeuw.nl. Dankzij een subsidie van NWO zijn alle artikelen en rubrieken digitaal beschikbaar voor lezers in binnen- en buitenland. Wij nodigen u van harte uit in onze nieuwe webomgeving!

Dit eerste nummer dat tegelijkertijd in gedrukte én digitale vorm verschijnt, is een speciaal themanummer over loopbaan in de zeventiende eeuw. Het themanummer verschijnt naar aanleiding van het congres ‘Loopbaan en carrière in de Gouden Eeuw’, dat de Werkgroep Zeventiende Eeuw op 28 augustus 2010 organiseerde en dat plaatsvond op de Vrije Universiteit in Amsterdam. De congrescommissie, bestaande uit Johan Koppenol, Nina Geerdink, Ton van Strien, Marco van Leeuwen en Inge Broekman, had een aantrekkelijk programma samengesteld over loopbaanontwikkeling in een periode waarin sociale mobiliteit nog sterk samenhing met afkomst. Wat waren de mogelijkheden en beperkingen voor een zeventiende-eeuwer die zijn de eigen carrière probeerde vorm te geven? Welke strategieën werden gevolgd en wat waren – voor verschillende beroepsgroepen – de parameters voor succes? Welke rol speelden zelfpresentatie, netwerken, patronage of de markt?

Maarten Prak verzorgt de inleiding op dit themanummer, waarin verschillende invalshoeken en disciplines aan bod komen. Bijdragen die individuele carrières van dichters, schilders of predikanten onder de loep nemen worden afgewisseld met artikelen waarin diachrone ontwikkelingen binnen specifieke bedrijfstakken in kaart worden gebracht.