Dit nummer van De Zeventiende Eeuw bevat enkele diepgravende case studies. Samen geven zij een rijk beeld van de tekstuele en visuele cultuur van de zeventiende-eeuwse Nederlanden in haar internationale context.

Het openingsartikel van Catherine Secretan is gewijd aan het traktaat Vita politica. Het Burgherlick leven (1590) van Simon Stevin. Aan de hand van een analyse van de stijl, inhoud en argumentatie plaatst Secretan Stevins tekst in de traditie van het laat zestiende-eeuwse politieke denken. Het traktaat blijkt een uitnodiging aan de lezer om een actieve rol te spelen in het burgerlijk leven.

Waar de vroegmoderne lezers van Vita politica. Het Burgerlick leven aangezet werden tot maatschappelijke betrokkenheid, kregen zij in Emanuel d’Aranda’s Historie vande Turckse Slavernie een ruime hoeveelheid moralistische lessen aangereikt. Lisa Kattenberg vergelijkt verschillende zeventiende-eeuwse drukken van Turckse Slavernie met het onlangs teruggevonden manuscript waarin d’Aranda het verslag van zijn Noord-Afrikaanse gevangenschap oorspronkelijk had opgetekend. Kattenberg laat zien dat de inhoud en toon van het verslag ingrijpend zijn aangepast in de handelsedities, om aansluiting te zoeken bij het populaire genre van moraliserend proza en zo een breed, internationaal lezerspubliek aan te spreken.

In de bijdrage van Hannelore Magnus staat een iconografische analyse van het Schilderijenkabinet van Jacob de Formentrou en Erasmus II Quellinus centraal. Magnus presenteert het Schilderijenkabinet als een oefening in ‘connoisseurschap’: het vermogen om aan de hand van een ontwikkeld kennersoog over kunst te oordelen. Met behulp van onder meer het Salomonsoordeel en signaturen van verschillende schilders maakt het Schilderijenkabinet processen van kijken en toeschrijven zichtbaar voor de beschouwer.

Mike Keirsbilck ten slotte leest Joost van den Vondels Palamedes (1625) in samenhang met Spinoza’s Theologisch-politiek traktaat (1670). Hoewel onderzoekers meestal benadrukken dat Vondel en Spinoza weinig met elkaar delen, laat Keirsbilck zien hoe waardevol het is om hun teksten complementair te lezen, als onderdeel van een gelijkaardig politiek en maatschappelijk discours.

Zoals gewoonlijk besluit dit nummer met de rubrieken Recensies en Signalementen. Evenals alle artikelen zijn deze recensies en signalementen online beschikbaar via de nieuwe digitale variant van De Zeventiende Eeuw: http://www.de-zeventiende-eeuw.nl. Als u zich nog niet hebt geregistreerd als gebruiker van deze website, verzoeken wij u om dat alsnog doen. Gebruik hiervoor de knop <log in> in de balk bovenaan de homepage van het tijdschrift en klik op <Not a user? Register with this site>.