Sommige vroegmoderne literaire teksten hebben een duwtje in de rug nodig om aan de vergetelheid te worden onttrokken. In 2012, het jaar van de historische buitenplaats, zagen Schenkeveld-van der Dussen en De Vries dan ook aanleiding voor een editie van enkele vrijwel vergeten vroegachttiende-eeuwse hofdichten van de in Amsterdam woonachtige Vlaming Jan Baptista Wellekens. In opdracht van twee bevriende gefortuneerde koopmansfamilies, de Moilives en de Muysers, greep Wellekens naar zijn dichtpen en schreef hij kort na elkaar enkele kortere gedichten op het Amstelveense landgoed Elsryk (1705) en een langer werk op het nabij Haarlem gelegen Endenhout (1709).

In de editie zijn deze gedichten bij elkaar gebracht en voorzien van een degelijke inleiding en notenapparaat met woordverklaringen en toelichtingen. De lezer kan bijna lijfelijk genieten van een gedetailleerde rondleiding over de buitenverblijven en de bekwame gidsen tonen met enthousiasme de verschillende bouwstenen waaruit Wellekens zijn poëzie heeft samengesteld. De editeurs voorzien hierbij niet alleen een in de marge geraakte achttiende-eeuwse dichter van (her)nieuw(d) elan, maar springen eveneens succesvol in de bres voor het genre van het hofdicht. De uitvoerige inleiding illustreert op toegankelijke wijze de kracht van dit literaire genre door in te gaan op zijn diversiteit. Vriendschappelijke banden en literaire tradities blijken hand in hand te gaan met een schets van de politieke context. Door de veelvoud aan elementen inzichtelijk te maken, tonen de editeurs overtuigend aan dat het hofdicht veel meer is dan simpelweg een poëtische beschrijving van een buitenplaats. Enkele kleine schoonheidsfoutjes daargelaten is deze handzame uitgave van de gedichten van Wellekens een uitstekende inleiding op zowel de auteur en het genre als het Hollandse literaire milieu aan het begin van de achttiende eeuw. Al met al is Endenhout en Elsryk een geslaagd initiatief - eens te meer omdat moderne edities van vroegachttiende-eeuwse teksten een opmerkelijke schaarste kennen.