Viewing Metrics for:

Wiebe Bergsma. (ed.). Enege gedenckwerdege geschiedenissen. Kroniek van de Friese militair Poppo van Burmania uit de Tachtigjarige Oorlog. (Egodocumenten, deel 29.) Hilversum, Verloren, 2012. 230 pp. ISBN 978-90-8704-304-9. € 25,00.

Published on 19 Sep 2014.

We record metrics using Google Analytics, PLoS Lagotto and UPs Twitter Scraper.

  • Views: unique visits to the article full text.
  • Downloads: user downloads of PDF and XML.
  • Citations: citing articles in CrossRef.
  • Twitter: tweets, retweets and mentions.
  • Facebook: mentions of this article.
  • Wikipedia: citing articles in Wikipedia.

Return to Article