Voor het jaar 2014 wordt wederom de tweejaarlijkse DZE-scriptieprijs (€ 500,–) uitgeloofd. De redactie van het tijdschrift De Zeventiende Eeuw treedt op als jury. Zij doet een beroep op de leden-docenten om de scriptieprijs onder de aandacht te brengen van studenten die een goede (onderzoeks) MA-scriptie dan wel licentiaatsverhandeling hebben geschreven op het gebied van de cultuur in de Nederlanden tussen 1550 en 1720. Deelname staat open voor scripties uit alle relevante disciplines. Ook in het Engels, Duits of Frans geschreven scripties komen in aanmerking. De winnende scriptie wordt omgewerkt tot een artikel dat verschijnt in De Zeventiende Eeuw. Voorwaarde is wel dat het materiaal uit de scriptie niet al elders is gepubliceerd of aangeboden is aan andere tijdschriften.

Kandidaten dienen hun scriptie in tweevoud, vergezeld van een beknopt curriculum vitae en enige informatie over de scriptie (periode van onderzoek, naam van de begeleider, korte samenvatting) voor 15 maart 2014 op te sturen naar de secretaris van de jury:

Dr. Michiel van Groesen

Universiteit van Amsterdam, afd. Geschiedenis

Spuistraat 134

1012 VB Amsterdam

http://www.let.uu.nl/nederlands/nlren/werkgroep17/scriptieprijs.html