Viewing Metrics for:

‘Doen an een zijden draet hingh ’t welvaert van dees Stede’. Stadsgeschiedenis en (katholieke) identiteit in P.A. Coddes toneelstuk Herdoopers anslagh op Amsterdam (1641)

Published on 19 Sep 2014.

About Metrics:

We record metrics using Google Analytics, PLoS Lagotto and UPs Twitter Scraper.

  • Twitter: tweets, retweets and mentions.
  • Citations: citing articles in CrossRef.

Return to full Article Metrics Return to Article